Japanese ➡ inheemse namen (autoniemen): 日本語
➡ Andere namen voor deze taal zijn:
➡ This language is spoken in the following countries: Japan
➡ Lessons - 日本語