Japanese ➡ Rodzime nazwy języków (autonimy) 日本語
➡ Inne nazwy tego języka:
➡ W tym języku mówi się w następujących krajach: Japan
➡ Lekcje - 日本語