Japanese Native language names (autonyms): 日本語
Други називи за овај језик су:
Језици који се говоре у овим државама су: Japan