Japanese ➡ Native language names (autonyms): 日本語
➡ Други називи за овај језик су:
➡ Језици који се говоре у овим државама су: Japan
➡ Лекције - 日本語