Japanese ➡ Nazivi maternjih jezika (autonimi): 日本語
➡ drugi nazivi za ovaj jezik
➡ Jezik koji se govori u tim zemljama: Japan
➡ Lessons - 日本語