Japanese ➡ morsmål navn (antonymer) 日本語
➡ Andre navn for dette språket:
➡ Dette språket snakkes i disse landene: Japan
➡ Lessons - 日本語