Japanese ➡ Назвы роднай мовы (aўтонім) 日本語
➡ Іншыя назвы для гэтай мовы
➡ Мова, на якой размауляюць у гэтых краiнах Japan
➡ Урокі - 日本語