Japanese ➡ Native language names (autonyms): 日本語
➡ Other names for this language:
➡ Kjo gjuhë flitet në këto shtete: Japan
➡ Lessons - 日本語