Japanese ➡ Native language names (autonyms): 日本語
➡ Altres noms per aquesta llengua:
➡ Aquesta llengua es parla als països següents: Japan
➡ Lliçons - 日本語