Japanese ➡ Native language names (autonyms): 日本語
➡ Andra namn för det här språket:
➡ De språks som talas i dessa länder: Japan
➡ Lektioner - 日本語