Japanese ➡ Anadil isimleri (gerçek isimler): 日本語
➡ Bu dil için diğer isimler:
➡ Bu ülkelerde konuşulan dil: Japan
➡ Dersler - 日本語