Japanese Native language names (autonyms): 日本語
Other names for this language:
Ang wikang ginagamit sa mga bansa ay ang sumusunod: Japan