Japanese

Native language names (autonyms): 日本語
Ibang Pangalan para sa Wikang ito
Ang wikang ito ay ginagamit sa mga sumusunod na mga bansa: Japan