Japanese Native language names (autonyms): 日本語
други имена на този език
Този език се говори в следните държави Japan