Japanese ➡ Native language names (autonyms): 日本語
➡ други имена на този език
➡ Този език се говори в следните държави Japan
➡ Lessons - 日本語