Βοήθεια

Ποια είναι τα «Χώρα / Περιοχή Δεσμεύσεις διαχειριστή';1. Χώρα / Περιοχή διαχειριστής να επιστήσει την προσοχή του κόσμου / Χώρα Διαχειριστή τυχόν προβλήματα που μπορεί να έχετε με ένα διαχειριστή περιφέρεια ή σε ένα κράτος.
2. Χώρα / Περιοχή διαχειριστής αντιμετωπίσουμε όλους με ευγένεια και σεβασμό.
3. Χώρα / Περιοχή διαχειριστής πρέπει να είναι στην ώρα τους για κάθε συνεδρίαση.
4. Χώρα / Περιοχή διαχειριστής ειδοποιεί έγκαιρα για την Παγκόσμια / Χώρα Διαχειριστή τυχόν συγκρούσεις χρονοδιάγραμμα που θα τους αποτρέψει από το να συμμετάσχει σε συνεδρίαση.
Ομοίως, Χώρα / Περιοχή διαχειριστής ειδοποιεί έγκαιρα για την Παγκόσμια / Χώρα Διαχειριστή για κάθε μακρά απουσία.
Αυτό είναι να μεριμνήσει για ένα προσωρινό υποκατάστατο, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι διάφορες δραστηριότητες PolyglotClub μπορεί να συνεχιστεί υπό καλές συνθήκες.
Εάν ο διαχειριστής Χώρα / Περιοχή απουσιάζει για περισσότερο από δύο εβδομάδες, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, αυτός / αυτή θα πρέπει να αφαιρεθεί και να αντικατασταθεί αμέσως και οριστικά.
5. Χώρα / Περιοχή διαχειριστής ενημερώνει Παγκόσμια / Χώρα Διαχειριστή για κάθε ασθένεια ή τραυματισμός που θα μπορούσε να επηρεάσει την ικανότητά τους να διατηρούν τη θέση τους, ή να εκτελούν τα καθήκοντά τους.
6. Χώρα / Περιοχή Διαχειριστής θα συμμορφώνεται με όλους τους Όρους PolyglotClub της Υπηρεσίας αναφέρεται ως 'PolyglotClub Πολιτικής' στην αρχική σελίδα.
7. Χώρα / Περιοχή διαχειριστής υποστηρίζει PolyglotClub και τα μέλη τους στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους.
8. Χώρα / Περιοχή Διαχειριστής δεν πρέπει ποτέ να αντιμετωπίσει μια Διαχειριστή Παγκόσμια / Χώρα, ή σε κάποιον άλλον διαχειριστή Περιφέρειας κατά τη διάρκεια ή μετά από μια συνάντηση.
Η Παγκόσμια / Χώρα Διαχειριστής / Περιοχή Διαχειριστής θα είναι περισσότερο από ευτυχείς να συζητήσει οποιοδήποτε θέμα την κατάλληλη στιγμή, χωρίς την παρουσία των άλλων τακτικών μελών.

Αυτό γίνεται για να διατηρήσει την εικόνα της ποιότητας και της αξιοπιστίας που σχετίζεται με PolyglotClub.

Related topics:

Comments