Help

Wat zijn de verplichtingen van een "Beheerder van een land/regio"?1. Land / Regio administrateur onder de aandacht brengen van hun World / Land Administrator eventuele problemen die ze kunnen hebben met een regio Administrator of met een lidstaat.
2. Land / Regio administrateur iedereen met hoffelijkheid en respect behandelen.
3. Land / Regio administrateur op tijd te zijn voor elke vergadering.
4. Land / Regio administrateur vroeg kennis te geven aan hun World / Land Beheerder van elke schema conflicten die hen beletten het bijwonen van een vergadering.
Tevens wordt Land / Regio Administrator vroeg kennis te geven aan hun World / Land Administrator voor een lange afwezigheid.
Dit is te zorgen voor een tijdelijk substituut, om ervoor te zorgen dat de verschillende Polyglotclub activiteiten blijven goede omstandigheden.
Als een land / regio Administrator is de afwezigheid langer dan twee weken zonder voorafgaande kennisgeving, hij / zij wordt onmiddellijk en definitief verwijderd en vervangen.
5. Land / Regio administrateur hun World / Land Administrator kennis van elke ziekte of letsel dat hun vermogen om hun positie vast te houden, of om hun taken uit te voeren zou beïnvloeden.
6. Land / Regio Beheerder zal zich houden aan alle Polyglotclub Algemene voorwaarden aangeduid als 'Polyglotclub beleid' op de homepage.
7. Land / Regio Administrator ondersteunt Polyglotclub en hun leden om het beste van hun vermogen.
8. Land / Regio administrateur nooit een World / Land Administrator, of een andere regio Administrator confronteren tijdens of na een vergadering.
De Wereld / Land Administrator / Regio Administrator zullen meer dan blij zijn om elke kwestie te bespreken op het juiste moment, niet in de aanwezigheid van andere regelmatige leden.

Dit is om het imago van kwaliteit en betrouwbaarheid die wordt geassocieerd met Polyglotclub handhaven.

Related topics:

Comments

Filter by Language:
 1 All
Nadimelgamil profile picture NadimelgamilAugust 2013
can you fix the egyptian flag if you choose egyptian arabic there is no flag. can you fix this please!
Nederlands