Tamil ➡ Native language names (autonyms): தமிழ்
➡ Other names for this language: Damulian, Tamal, Tamalsan, Tambul, Tamili
➡ Kjo gjuhë flitet në këto shtete: India
➡ Lessons - தமிழ்