Tamil ➡ Native language names (autonyms): தமிழ்
➡ nama lain untuk bahasa ini Damulian, Tamal, Tamalsan, Tambul, Tamili
➡ Bahasa yang diucapkan di negara-negara ini: India
➡ Pelajaran-pelajaran - தமிழ்