Tamil ➡ Native language names (autonyms): தமிழ்
➡ Други називи за овај језик су: Damulian, Tamal, Tamalsan, Tambul, Tamili
➡ Језици који се говоре у овим државама су: India
➡ Лекције - தமிழ்