Tamil

Native language names (autonyms): தமிழ்
Други називи за овај језик су: Damulian, Tamal, Tamalsan, Tambul, Tamili
Језици који се говоре у овим државама су: India
Питања

தமிழ்
Hi! can someone help me to learn tamil..i can help...
April 2017
தமிழ்
What is your name?
September 2015