Tamil Native language names (autonyms): தமிழ்
Други називи за овај језик су: Damulian, Tamal, Tamalsan, Tambul, Tamili
Језици који се говоре у овим државама су: India