Tamil Anadil isimleri (gerçek isimler): தமிழ்
Bu dil için diğer isimler: Damulian, Tamal, Tamalsan, Tambul, Tamili
Bu ülkelerde konuşulan dil: India