Tamil ➡ Native language names (autonyms): தமிழ்
➡ Altres noms per aquesta llengua: Damulian, Tamal, Tamalsan, Tambul, Tamili
➡ Aquesta llengua es parla als països següents: India
➡ Lliçons - தமிழ்