Tamil ➡ morsmål navn (antonymer) தமிழ்
➡ Andre navn for dette språket: Damulian, Tamal, Tamalsan, Tambul, Tamili
➡ Dette språket snakkes i disse landene: India
➡ Lessons - தமிழ்