Tamil Tên ngôn ngữ mẹ đẻ (tên gốc): தமிழ்
Cách gọi khác: Damulian, Tamal, Tamalsan, Tambul, Tamili
Ngôn ngữ này được sử dụng trong các nước sau: India