Tamil ➡ Tên ngôn ngữ mẹ đẻ (tên gốc): தமிழ்
➡ Cách gọi khác: Damulian, Tamal, Tamalsan, Tambul, Tamili
➡ Ngôn ngữ này được sử dụng trong các nước sau: India
➡ Lessons - தமிழ்