Tamil

Tên ngôn ngữ mẹ đẻ (tên gốc): தமிழ்
Cách gọi khác: Damulian, Tamal, Tamalsan, Tambul, Tamili
Ngôn ngữ này được sử dụng trong các nước sau: India
Diễn Đàn

தமிழ் Tamil » Friends
Mar 14, 2014
தமிழ் Tamil » Hi, my name is Josh and I would like to learn Tamil
May 14, 2013
தமிழ் Tamil » Hi I'm french & would like learn tamil
Oct 29, 2012
தமிழ் Tamil » hy
Oct 11, 2011
தமிழ் Tamil » I will help to learn tamil.
Jan 15, 2011
தமிழ் Tamil » Aidez moi apprendre francaise et je vous endeigne tamoul
Aug 27, 2009
தமிழ் Tamil » Learning Tamil.
Apr 16, 2009
தமிழ் Tamil » Who can help me to learn tamil pleaseeeee
Mar 08, 2009
தமிழ் Tamil » need friend
Oct 24, 2008