Tamil ➡ Native language names (autonyms): தமிழ்
➡ Andra namn för det här språket: Damulian, Tamal, Tamalsan, Tambul, Tamili
➡ De språks som talas i dessa länder: India
➡ Lektioner - தமிழ்