Tamil Native language names (autonyms): தமிழ்
Andra namn för det här språket: Damulian, Tamal, Tamalsan, Tambul, Tamili
De språks som talas i dessa länder: India