Tamil ➡ Nazivi maternjih jezika (autonimi): தமிழ்
➡ drugi nazivi za ovaj jezik Damulian, Tamal, Tamalsan, Tambul, Tamili
➡ Jezik koji se govori u tim zemljama: India
➡ Lessons - தமிழ்