Tamil ➡ Native language names (autonyms): தமிழ்
➡ Other names for this language: Damulian, Tamal, Tamalsan, Tambul, Tamili
➡ Ang wikang ginagamit sa mga bansa ay ang sumusunod: India
➡ Mga Aralin - தமிழ்