Tamil Native language names (autonyms): தமிழ்
Other names for this language: Damulian, Tamal, Tamalsan, Tambul, Tamili
Ang wikang ginagamit sa mga bansa ay ang sumusunod: India