Tamil Alphabet Part 2

SHTONI NJË XHIRIM TË RI!75 % thanë se është "I MIRË" (20 votes)