Help

NEW ARTICLE

Cách sử dụng chức năng "Tìm bạn" nâng cao.Đôi khi 'tìm kiếm cơ bản' là không đủ để tìm đối tác trao đổi ngôn ngữ lý tưởng của bạn. Bạn sẽ cần phải tìm các thành viên sử dụng các tiêu chí tinh tế hơn.

'Tìm kiếm nâng cao' có thể được thực hiện theo các tiêu chí sau:

- phần mềm Chat (ICQ, MSN, Yahoo, Skype, AIM, Gtalk) : Chỉ những người dùng điền tên tài khoản trên phần mềm sẽ được hiển thị. Hãy coi chừng, bạn phải là thành viên VIP để có thể liên lạc với các thành viên thông qua phần mềm chat.
- Giới tính : Chọn nam hay nữ.
- Tuổi : Chỉ có thành viên trong độ tuổi sẽ được hiển thị;
- Có thể lưu trữ? (Có / Không) : Chỉ những người dùng chấp nhận để lưu trữ sẽ được hiển thị;
- Với hình ảnh (s)? (Có / Không) : Chỉ có thành viên với một bức ảnh trong hồ sơ của họ sẽ được hiển thị;

- Sắp xếp theo. Phân loại các kết quả có thể được thực hiện bằng một trong các tiêu chí sau:
- Ngày kết nối cuối cùng (Last thành viên kết nối xuất hiện đầu tiên);
- Ngày đăng ký (cuối các thành viên đã đăng ký xuất hiện đầu tiên);
- Thành viên VIP (thành viên VIP xuất hiện đầu tiên);
- Số lượt truy cập (thành viên đã ghé thăm trang web nhiều lần xuất hiện đầu tiên);
- Hồ sơ Update (thành viên mới vào cập nhật hồ sơ của họ xuất hiện đầu tiên);
- Quốc gia (thành viên đều được sắp xếp theo quốc gia trong thứ tự chữ cái);
- Tỉnh (thành viên sẽ được sắp xếp theo các khu vực trong thứ tự chữ cái);
- City (thành viên được sắp xếp theo thứ tự chữ cái trong thành phố);
- Username : Nhập tên người dùng của các thành viên mà bạn đang tìm kiếm;
Để thiết lập lại trang cho các kết quả ban đầu, chỉ cần nhấp vào 'TÌM BẠN BÈ' trên thanh menu bên trái. Nếu bạn không đặt lại trang, tìm kiếm tiếp theo của bạn sẽ giữ cho tinh chỉnh kết quả cuối cùng thu được.

Một khi bạn đã tìm được đối tác của bạn, bạn có thể:
- Nhấp chuột vào ông / bà Username: để đọc / profile của mình;
- Click vào nhỏ 'phong bì' để liên lạc với anh ấy / cô ấy thông qua hộp thư của bạn :
Hãy nhận biết rằng, trước khi liên hệ với một thành viên, bạn cần phải Đăng ký với trang web của chúng tôi.
Chúng tôi hy vọng bạn sẽ tìm được người sẵn sàng giúp cải thiện kỹ năng ngôn ngữ của bạn và có bạn khám phá các nền văn hóa mới!

Các chủ đề liên quan:

Comments

Filter by Language:
 1 All