Help

NEW ARTICLE

Không 'trận ngôn ngữ' có nghĩa là gì?Thành viên bạn muốn có một ngôn ngữ trao đổi với, nói chung được chia thành 2 loại:
1. Loại A: Kết hợp hoàn hảo. Bạn đang học ngôn ngữ mẹ đẻ của họ và họ đang nghiên cứu của bạn.
2. Loại B: ngôn ngữ trao đổi đối tác. Bạn đang theo học cả hai cùng một ngôn ngữ.

Đừng ngần ngại để làm cho bạn bè mới và học cùng một lúc. Chúng tôi khuyến khích các bạn để biết thêm ngôn ngữ trao đổi đối tác và đúng các văn bản khác của.

Các chủ đề liên quan: