Help

NEW ARTICLE

Làm thế nào để gỡ bỏ bạn khỏi danh sách?Nhấp chuột vào menu chính trên: Profile> Edit> Bạn bè tab My

Sau đó, cho mỗi người bạn muốn loại bỏ, nhấp vào liên kết 'Di?'.
Nếu bạn chắc chắn rằng bạn muốn loại bỏ thành viên đó, xin vui lòng bấm vào nút 'Xóa' và ông / bà sẽ được loại bỏ khỏi danh sách bạn bè của bạn.
Bạn của bạn sẽ không nhận được bất kỳ thư thông báo rằng họ đã bị loại ra khỏi danh sách bạn bè của bạn.

Các chủ đề liên quan:

Comments

Filter by Language:
 1  1  1 All