עזרה

NEW ARTICLE

כיצד להסיר חברים?לחץ על התפריט הראשי ב: הפרופיל> Edit> כרטיסיית החברים שלי

לאחר מכן, עבור כל חבר שרצונך להסיר, לחץ על הקישור 'הסר?'.
אם אתה בטוח שאתה רוצה להסיר אותו החבר, אנא לחץ על 'מחק' והוא / היא יוסר מרשימת החברים שלך.
חבר שלך, לא יקבל כל דואר הודעה שהם הוסרו מרשימת החברים שלך.

Related topics:

Comments