Ndihmë

NEW ARTICLE

Si të hiqni shokët?Kliko në menynë kryesore në: Profile> Redakto ime> Shokët tab

Pastaj, për çdo mik që dëshironi të hiqni, klikoni në linkun 'Remove?'.
Nëse ju jeni i sigurt se doni të hiqni atë anëtar, ju lutem kliko 'Delete' dhe ai / ajo do të hiqet nga listën tuaj të miqve.
Shoku juaj nuk do të marrë ndonjë letër njoftimit se ata kanë qenë të larguar nga listën tuaj të miqve.

Related topics:

Comments

Filter by Language:
 1  1  1 All