Help

Hoe gebruik je het Amerikaanse hoofdlettergebruik toch?

Hoofdlettergebruik is het eerste woord met een hoofdletter schrijven, terwijl alle andere woorden in de zin in kleine letters worden geschreven.

De Amerikaanse kapitalisatie verschilt in verschillende opzichten van de Britse.

Hier zijn enkele basisregels voor Amerikaans hoofdlettergebruik waarmee u tijdens het schrijven rekening moet houden.

1. Het eerste woord van de zin wordt altijd met een hoofdletter geschreven.


Bijv. Derrick has decided to live the country! Where does he want to go?

2. Het eerste woord van de directe offerte, behalve in gevallen waarin de offerte is gesplitst, wordt met een hoofdletter geschreven.


Bijv. Peter exclaimed: “It is preposterous!!!” “I do not think so,” Elisabeth replied, “in my opinion he could do this.”

3. Alle eerste woorden van de regels in gedichten krijgen een hoofdletter.


Bijv. From fairest creatures we desire increase, That thereby beauty's rose might never die, But as the riper should by time decease, His tender heir might bear his memory. (William Shakespeare).

4. De namen van personen, bedrijven, organisaties en verschillende historische perioden en sommige evenementen worden met een hoofdletter geschreven.


Bijv. The UN, the White House, State Department, Winston Churchill, the Republican Party.


5. De namen van alle geografische plaatsen evenals de namen van continenten, districten, rivieren, oceanen en meren zijn met een hoofdletter geschreven.


Bijv. Great Britain, London, the Persian Gulf, the Pacific Ocean. You should capitalize the compass points, except in cases when the specific region is mentioned.

6. De namen van boten, schepen en de namen van vliegtuigen worden met een hoofdletter geschreven.


Bijv. St Louis, Bernard, Caronis.

7. De namen van rassen, nationaliteiten en talen worden met een hoofdletter geschreven.


Bijv. German, Croatian, French, Hispanic.

8. De namen van naaste familieleden, wanneer de naam van het gezinslid als titel wordt gebruikt, worden met een hoofdletter geschreven.


Bijv. Uncle Sam, Aunt Christine, Aunt Paula.

9. De beroepstitel van de persoon, wanneer deze vóór zijn / haar naam met een hoofdletter wordt geschreven.


Bijv. General Clark, President Bush, Professor Suttons.

10. Alle eerste letters in de titels van films, toneelstukken en romans worden met een hoofdletter geschreven.


Bijv. An Extremely Goofy Movie, The magic Skin.

11. 'De' in de namen van de tijdschriften, wanneer het het deel van de titel bevat, wordt met een hoofdletter geschreven.


Bijv. The Washington Times.

12. De eerste letters in de begroetingen en aanhef, zoals Beste Clare, die van jou zijn altijd met een hoofdletter geschreven.

13. Epithets in de namen van de plaatsen en verschillende personen worden met een hoofdletter geschreven.


Bijv. Old Justin, the Foggy Town.

14. Het woord 'I' moet altijd met een hoofdletter worden geschreven.


Bijv. Finally. I reconsidered his decision.

15. Bijbelse namen evenals de namen van heilige plaatsen en werken worden met een hoofdletter geschreven.


Bijv. The Koran, Mathew, Jesus.

16. De namen van de dagen van de week, evenals maanden en feestdagen (inclusief religieuze) worden met een hoofdletter geschreven.


Bijv. Monday, April, Christmas.

17. De namen van sommige bepaalde rechtbanken worden met een hoofdletter geschreven.


Bijv. Supreme Court of the United States, Scottish High Court.

18. De namen van verdragen zijn met een hoofdletter geschreven.


Bijv. North Atlantic Treaty, Copyright law, Corporative law.

19. Handelsmerken van goederen en diensten worden altijd met een hoofdletter geschreven.

20. De namen van verschillende geologische tijdperken worden met een hoofdletter geschreven.


Bijv. Stone Age, Paleozoic age, Bronze Age.

21. De namen van alle planeten en de namen van de sterren zijn met een hoofdletter geschreven.


Bijv. Saturn, Jupiter, Mars.

22. Veel Latijnse namen van biologische en zoölogische klassen, behalve geslachten, worden met een hoofdletter geschreven.

23. Sommige afkortingen worden ook met een hoofdletter geschreven.


Bijv. NATO, UN.

Related topics: