Πώς να χρησιμοποιήσετε την αμερικανική κεφαλαιοποίηση σωστά;  • Bad translation?
    Please HELP us CORRECT (click the button at the end of each paragraph) & Become VIP!


Η κεφαλαιοποίηση γράφει την πρώτη λέξη με κεφαλαίο γράμμα, ενώ όλες οι άλλες λέξεις στην πρόταση είναι γραμμένες με μικρά γράμματα.

Η αμερικανική κεφαλαιοποίηση διαφέρει σε διάφορες πτυχές από τη βρετανική.

Εδώ είναι μερικοί από τους βασικούς κανόνες της αμερικανικής κεφαλαιοποίησης που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά τη σύνταξη.

1. Η πρώτη λέξη της πρότασης είναι πάντα κεφαλαιοποιημένη.


Π.χ. Derrick has decided to live the country! Where does he want to go?

2. Η πρώτη λέξη της άμεσης προσφοράς, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η προσφορά χωρίζεται, κεφαλαιοποιείται.


Π.χ. Peter exclaimed: “It is preposterous!!!” “I do not think so,” Elisabeth replied, “in my opinion he could do this.”

3. Όλες οι πρώτες λέξεις των γραμμών στα ποιήματα κεφαλαιοποιούνται.


Π.χ. From fairest creatures we desire increase, That thereby beauty's rose might never die, But as the riper should by time decease, His tender heir might bear his memory. (William Shakespeare).

4. Κεφαλαιοποιούνται τα ονόματα ατόμων, εταιρειών, οργανισμών όπως αυτά διαφορετικών ιστορικών περιόδων και ορισμένων γεγονότων.


Π.χ. The UN, the White House, State Department, Winston Churchill, the Republican Party.


5. Κεφαλαιοποιούνται τα ονόματα όλων των γεωγραφικών τόπων, καθώς και τα ονόματα των ηπείρων, των περιοχών, των ποταμών, των ωκεανών και των λιμνών.


Π.χ. Great Britain, London, the Persian Gulf, the Pacific Ocean. You should capitalize the compass points, except in cases when the specific region is mentioned.

6. Τα ονόματα των σκαφών, των πλοίων καθώς και τα ονόματα των αεροσκαφών κεφαλαιοποιούνται.


Π.χ. St Louis, Bernard, Caronis.

7. Το όνομα των φυλών, των εθνικοτήτων καθώς και των γλωσσών κεφαλαιοποιούνται.


Π.χ. German, Croatian, French, Hispanic.

8. Τα ονόματα των στενών συγγενών, όταν το όνομα του μέλους της οικογένειας χρησιμοποιείται ως τίτλος κεφαλαιοποιούνται.


Π.χ. Uncle Sam, Aunt Christine, Aunt Paula.

9. Ο επαγγελματικός τίτλος του ατόμου, όταν γράφεται πριν κεφαλαιοποιηθεί το όνομά του/της.


Π.χ. General Clark, President Bush, Professor Suttons.

10. Όλα τα , πρώτα (αρχικά) γράμματα στις επικεφαλίδες των ταινιών, των θεατρικών έργων και των μυθιστορημάτων είναι κεφαλαία.


Π.χ. An Extremely Goofy Movie, The magic Skin.

11. «Το» στα ονόματα των περιοδικών, όταν περιλαμβάνει μέρος του τίτλου κεφαλαιοποιείται.


Π.χ. The Washington Times.

12. Τα πρώτα γράμματα στα χαιρετίσματα και τους χαιρετισμούς, όπως το Dear Clare, κεφαλαιοποιούνται.

13. Τα επίθετα στα ονόματα τόπων και διαφορετικών προσώπων κεφαλαιοποιούνται.


Π.χ. Old Justin, the Foggy Town.

14. Η λέξη «εγώ» πρέπει πάντα να γράφεται με κεφαλαία γράμματα.


Π.χ. Finally. I reconsidered his decision.

15. Τα βιβλικά ονόματα επίσης καθώς και τα ονόματα των ιερών τόπων και έργων κεφαλαιοποιούνται.


Π.χ. The Koran, Mathew, Jesus.

16. Τα ονόματα των ημερών της εβδομάδας καθώς και των μηνών και των αργιών (συμπεριλαμβανομένων και αυτών των θρησκευτικών) κεφαλαιοποιούνται.


Π.χ. Monday, April, Christmas.

17. Τα ονόματα ορισμένων δικαστηρίων κεφαλαιοποιούνται.


Π.χ. Supreme Court of the United States, Scottish High Court.

18. Το όνομα των συνθηκών κεφαλαιοποιείται.


Π.χ. North Atlantic Treaty, Copyright law, Corporative law.

19. Τα εμπορικά σήματα των αγαθών και των υπηρεσιών κεφαλαιοποιούνται πάντα.

20. Τα ονόματα των διαφορετικών γεωλογικών εποχών κεφαλαιοποιούνται.


Π.χ. Stone Age, Paleozoic age, Bronze Age.

21. Τα ονόματα όλων των πλανητών και τα ονόματα όλων των άστρων κεφαλαιοποιούνται.


Π.χ. Saturn, Jupiter, Mars.

22. Πολλά λατινικά ονόματα βιολογικών και ζωολογικών τάξεων, εκτός από τα γένη κεφαλαιοποιούνται.

23. Μερικές συντομογραφίες κεφαλαιοποιούνται επίσης.


Π.χ. NATO, UN.

Related topics: