Hjelp

NEW ARTICLE

Hvordan bruker jeg amerikansk kapitalisering?

Store bokstaver er å skrive det første ordet med store bokstaver, mens alle andre ord i setningen er skrevet med små bokstaver.

Amerikansk kapitalisering skiller seg i flere aspekter fra den britiske.

Her er noen av de grunnleggende reglene for amerikansk kapitalisering som du bør ta i betraktning mens du skriver.

1. Setningens første ord er alltid stort.


F.eks. Derrick has decided to live the country! Where does he want to go?

2. Det første ordet i det direkte tilbudet, med unntak av tilfeller der tilbudet er delt, er stort.


F.eks. Peter exclaimed: “It is preposterous!!!” “I do not think so,” Elisabeth replied, “in my opinion he could do this.”

3. Alle de første ordene i linjene i dikt er store.


F.eks. From fairest creatures we desire increase, That thereby beauty's rose might never die, But as the riper should by time decease, His tender heir might bear his memory. (William Shakespeare).

4. Navnene på enkeltpersoner, selskaper, organisasjoner så vel som forskjellige historiske perioder og noen begivenheter er kapitalisert.


F.eks. The UN, the White House, State Department, Winston Churchill, the Republican Party.


5. Navnene på alle geografiske steder så vel som navnene på kontinenter, distrikter, elver, hav og innsjøer er kapitalisert.


F.eks. Great Britain, London, the Persian Gulf, the Pacific Ocean. You should capitalize the compass points, except in cases when the specific region is mentioned.

6. Navnene på båter, skip så vel som navnene på flyene er store og små.


F.eks. St Louis, Bernard, Caronis.

7. Navnet på raser, nasjonaliteter så vel som språk er stort.


F.eks. German, Croatian, French, Hispanic.

8. Navnene på nære slektninger, når navnet på familiemedlemmet brukes som tittel, er stort.


F.eks. Uncle Sam, Aunt Christine, Aunt Paula.

9. Personens yrkestittel når den er skrevet før navnet hans blir skrevet med store bokstaver.


F.eks. General Clark, President Bush, Professor Suttons.

10. Alle de første bokstavene i overskriftene på filmer, skuespill og romaner er store og små.


F.eks. An Extremely Goofy Movie, The magic Skin.

11. 'The' i tidsskriftene, når den utgjør den delen av tittelen, er stort.


F.eks. The Washington Times.

12. Første bokstaver i hilsenene og honnørene, som Kjære Clare.

13. Tilordninger i navnene på stedene og forskjellige personer er stort.


F.eks. Old Justin, the Foggy Town.

14. Ordet 'jeg' skal alltid være stort.


F.eks. Finally. I reconsidered his decision.

15. Bibelske navn og navn på hellige steder og verk er stort.


F.eks. The Koran, Mathew, Jesus.

16. Navnene på ukedagene, så vel som måneder og høytider (inkludert religiøse) er store.


F.eks. Monday, April, Christmas.

17. Navnene på noen bestemte domstoler er med store bokstaver.


F.eks. Supreme Court of the United States, Scottish High Court.

18. Navnet på traktater er stort.


F.eks. North Atlantic Treaty, Copyright law, Corporative law.

19. Varemerker for varer og tjenester kapitaliseres alltid.

20. Navnene på forskjellige geologiske epoker er stort.


F.eks. Stone Age, Paleozoic age, Bronze Age.

21. Navnene på alle planeter og stjernenes navn er store og små.


F.eks. Saturn, Jupiter, Mars.

22. Mange latinske navn på biologiske og zoologiske klasser, med unntak av slekter, er stort.

23. Noen forkortelser er også store og små.


F.eks. NATO, UN.

Related topics: