Hulp

NEW ARTICLE

Hoe gebruik u Amerikaanse hoofletters?

Hoofletters is om die eerste woord met hoofletter te skryf, terwyl alle ander woorde in die sin met klein letters geskryf word.

Amerikaanse hoofletters verskil in verskillende aspekte van die Britse.

Hier is 'n paar van die basiese reëls van Amerikaanse kapitalisasie wat u in ag moet neem tydens die skryf.

1. Die eerste woord van die sin is altyd hoofletters.


Bv. Derrick has decided to live the country! Where does he want to go?

2. Die eerste woord van die direkte aanhaling word hoofletters, behalwe in gevalle waar die aanhaling verdeel word.


Bv. Peter exclaimed: “It is preposterous!!!” “I do not think so,” Elisabeth replied, “in my opinion he could do this.”

3. Al die eerste woorde van die reëls in gedigte is hoofletters.


Bv. From fairest creatures we desire increase, That thereby beauty's rose might never die, But as the riper should by time decease, His tender heir might bear his memory. (William Shakespeare).

4. Die name van individue, maatskappye, organisasies sowel as verskillende historiese tydperke en sommige gebeurtenisse word gekapitaliseer.


Bv. The UN, the White House, State Department, Winston Churchill, the Republican Party.


5. Die name van alle geografiese plekke sowel as die name van vastelande, distrikte, riviere, oseane en mere word met hoofletters gebruik.


Bv. Great Britain, London, the Persian Gulf, the Pacific Ocean. You should capitalize the compass points, except in cases when the specific region is mentioned.

6. Die name van bote, skepe sowel as die name van vliegtuie is hoofletter.


Bv. St Louis, Bernard, Caronis.

7. Die naam van rasse, nasionaliteite sowel as tale word met hoofletters gebruik.


Bv. German, Croatian, French, Hispanic.

8. Die name van naasbestaandes word as hoofletter gebruik as die naam van die familielid as titel gebruik word.


Bv. Uncle Sam, Aunt Christine, Aunt Paula.

9. Die beroepstitel van die persoon, wanneer dit voor sy / haar naam geskryf is, is hoofletter.


Bv. General Clark, President Bush, Professor Suttons.

10. Al die eerste letters in die opskrifte van films, toneelstukke en romans is hoofletters.


Bv. An Extremely Goofy Movie, The magic Skin.

11. 'Die' in die name van die tydskrifte, wanneer dit die gedeelte van die titel bevat, is hoofletter.


Bv. The Washington Times.

12. Die eerste letters in die groete en groete, soos Geagte Clare, is die uwe hoofletters.

13. Skriftekens in die name van die plekke en verskillende persone is hoofletters.


Bv. Old Justin, the Foggy Town.

14. Die woord 'ek' moet altyd met hoofletters geskryf word.


Bv. Finally. I reconsidered his decision.

15. Bybelse name sowel as die name van heilige plekke en werke is hoofletters.


Bv. The Koran, Mathew, Jesus.

16. Die name van die dae van die week sowel as maande en vakansiedae (insluitend godsdienstige) word met hoofletters gebruik.


Bv. Monday, April, Christmas.

17. Die name van enkele besliste howe is hoofletters.


Bv. Supreme Court of the United States, Scottish High Court.

18. Die naam van die verdrae is hoofletter.


Bv. North Atlantic Treaty, Copyright law, Corporative law.

19. Handelsmerke van goedere en dienste word altyd gekapitaliseer.

20. Die name van verskillende geologiese tydperke is hoofletters.


Bv. Stone Age, Paleozoic age, Bronze Age.

21. Die name van alle planete en die name van die sterre is hoofletter.


Bv. Saturn, Jupiter, Mars.

22. Baie Latynse name van biologiese en dierkundige klasse, behalwe genera, is hoofletters.

23. Sommige afkortings is ook hoofletters.


Bv. NATO, UN.

Related topics: