Yardım

Amerikan büyük harf kullanımı nasıl doğru kullanılır?

Büyük harf, ilk kelimeyi büyük harfle yazmaktır, oysa cümledeki diğer tüm kelimeler küçük harflerle yazılır.

Amerikan büyük harf kullanımı, İngiliz sermayesinden birkaç yönden farklıdır.

Yazarken dikkate almanız gereken Amerikan büyük harf kullanımının bazı temel kuralları aşağıda verilmiştir.

1. Cümlenin ilk kelimesi her zaman büyük harfle yazılır.


Ör. Derrick has decided to live the country! Where does he want to go?

2. Teklifin bölündüğü durumlar haricinde, doğrudan teklifin ilk kelimesi büyük harfle yazılır.


Ör. Peter exclaimed: “It is preposterous!!!” “I do not think so,” Elisabeth replied, “in my opinion he could do this.”

3. Şiirlerdeki satırların tüm ilk kelimeleri büyük harfle yazılır.


Ör. From fairest creatures we desire increase, That thereby beauty's rose might never die, But as the riper should by time decease, His tender heir might bear his memory. (William Shakespeare).

4. Bireylerin, şirketlerin, kuruluşların yanı sıra farklı tarihsel dönemlerin ve bazı olayların adları büyük harfle yazılmıştır.


Ör. The UN, the White House, State Department, Winston Churchill, the Republican Party.


5. Tüm coğrafi yerlerin adları ile kıtaların, bölgelerin, nehirlerin, okyanusların ve göllerin adları büyük harfle yazılmıştır.


Ör. Great Britain, London, the Persian Gulf, the Pacific Ocean. You should capitalize the compass points, except in cases when the specific region is mentioned.

6. Teknelerin, gemilerin isimleri ve uçakların isimleri büyük harfle yazılır.


Ör. St Louis, Bernard, Caronis.

7. Irkların, milliyetlerin ve dillerin adları büyük harfle yazılmıştır.


Ör. German, Croatian, French, Hispanic.

8. Aile ferdinin adı unvan olarak kullanıldığında yakın akraba isimleri büyük harfle yazılır.


Ör. Uncle Sam, Aunt Christine, Aunt Paula.

9. Kişinin mesleki unvanı, adından önce yazıldığında büyük harfle yazılır.


Ör. General Clark, President Bush, Professor Suttons.

10. Film, tiyatro ve roman başlıklarındaki tüm ilk harfler büyük yazılır.


Ör. An Extremely Goofy Movie, The magic Skin.

11. Süreli yayın isimlerindeki “The”, başlığın bir kısmını oluşturduğunda büyük harfle yazılır.


Ör. The Washington Times.

12. Sevgili Clare, Sizinki gibi selam ve selamlamalardaki ilk harfler büyük harfle yazılmıştır.

13. Yerlerin ve farklı kişilerin adlarındaki sıfatlar büyük harfle yazılır.


Ör. Old Justin, the Foggy Town.

14. 'I' kelimesi her zaman büyük harfle yazılmalıdır.


Ör. Finally. I reconsidered his decision.

15. İncil isimleri ile kutsal yerlerin ve eserlerin isimleri büyük harfle yazılmıştır.


Ör. The Koran, Mathew, Jesus.

16. Haftanın günleri ile ayların ve tatillerin (dini olanlar dahil) isimleri büyük harfle yazılır.


Ör. Monday, April, Christmas.

17. Bazı kesin mahkemelerin isimleri büyük harfle yazılmıştır.


Ör. Supreme Court of the United States, Scottish High Court.

18. Antlaşmaların adı büyük harfle yazılmıştır.


Ör. North Atlantic Treaty, Copyright law, Corporative law.

19. Mal ve hizmetlerin ticari markaları her zaman büyük harfle yazılır.

20. Farklı jeolojik dönemlerin isimleri büyük harfle yazılmıştır.


Ör. Stone Age, Paleozoic age, Bronze Age.

21. Tüm gezegenlerin adları ve yıldızların adları büyük harfle yazılmıştır.


Ör. Saturn, Jupiter, Mars.

22. Cinsler dışında biyolojik ve zoolojik sınıfların birçok Latince adı büyük harfle yazılmıştır.

23. Bazı kısaltmalar da büyük harfle yazılır.


Ör. NATO, UN.

İlgili konular: