Help

NEW ARTICLE

Làm thế nào để sử dụng các trường hợp của tiếng Nga?Có 6 trường hợp hoàn toàn và 3 'kết hợp' trong trường hợp Nga:

1. Nominativ \ Именительный chỉ là chủ đề của một động từ có hạn: Chúng tôi * đã đi đến các cửa hàng. \ Мы * были в магазине (Им.п: Мы)
2. Genitiv \ Родительныйwhich khoảng tương ứng với trường hợp sở hữu và giới từ tiếng Anh của, chỉ sở hữu của danh từ khác: * cuốn sách John là trên các trang table.The của cuốn sách chuyển sang màu vàng. \ Книга Ивана * была на столе. Страницы 'этой книги' стали жёлтыми. (Им.п. Иван, книга эта)
3. Dativ \ Дательный chỉ ra các đối tượng gián tiếp của một động từ: Các nhân viên bán hàng đã cho chúng tôi một giảm giá * \ Клерк дал нам * скидку.. (Им.п. скидка)
4. Akkusative \ Винительный chỉ ra các đối tượng trực tiếp của một động từ: Nhân viên bán hàng nhớ đến chúng tôi * \ Клерк запомнил нас *.. (Им п. Мы)
5. Instrumental / loại hóa \ Творительный chỉ ra một đối tượng sử dụng trong việc thực hiện một hành động: Chúng tôi lau sàn nhà với lau * \ Мы помыли пол тряпкой * (Им тряпка п.)..
6. giới từ \ Предложный là một trường hợp ngữ pháp đánh dấu các đối tượng của một giới từ. Chúng tôi vẫn đang suy nghĩ về bà ngoại của chúng tôi *. \ Мы всё ещё думаем о нашей бабушке * (им.п. бабушка).


Bạn cần 6 tháng đầu năm để nói chuyện. 3 người cuối cùng là một phần của việc tăng cường nghiên cứu của ngôn ngữ. Chỉ cần lưu ý rằng chúng tồn tại.
Trước hết, bạn nên biết rằng bạn có thể hoạt động với 6 tháng đầu năm với danh từ, đại từ và tính từ trong tiếng Nga có phân chia theo giới tính (3> nam tính, nữ tính và trung tính), số (2> số ít và số nhiều), sự đồng cảm (2 > Souled và không có linh hồn), cá tính (2> tên cá nhân hoặc tên chung) và xích vĩ (3 loại> 1,2,3 loại).

Về độ lệch và uốn:

7. LOCATIVE \ Местный chỉ ra một địa điểm: Chúng ta đang sống trong rừng \ Мы живём в лесу (Им.п. лес) - tiếng nói của Dativ.
8. xưng hô \ Звательный chỉ ra một nhận thư: Annie, anh có sao không? hay chỉ đơn giản Xin chào, Annie! \ Ань, ты в порядке? или просто Привет, Ань! (Им.п. Аня) - tiếng nói của Nominativ
9. bộ phận ngữ \ Разделительный cho thấy một số phần của các đối tượng: Chúng ta hãy uống trà * \ Давай выпьем чаю *! (Им.п. чай) - tiếng nói của Dativ

Им.п. * = Именительный падеж (trường hợp được bổ nhiệm).
1. Bao gồm danh từ nam tính và trung tính với uốn 0 (chỉ nam tính) và \ hoặc flection - / о / -e,
nam tính: стол, конь
trung tính: окно, поле

2. Bao gồm danh từ nam tính, nữ tính và phổ biến với uốn - / а / -я
nam tính: слуга, юноша
nữ tính: карта, земля
thông thường (danh từ có thể được sử dụng cho cả hai giới): сирота. балда

3. Bao gồm danh từ femilile với uốn 0 (phương tiện mà không có nguyên âm trong được bổ nhiệm), và được kết thúc vào -ь, -ш, -щ, -ч, - ж

Tất cả những 3 từ chối có 3 loại khác nhau của các nguyên âm ở cuối của từ, tùy thuộc vào trường hợp như folows
1. Им. -0, - / О / е стол конь окно поле
Род. - / А /, - / я / стола коня окна поля
Дат. - / У /, - / ю / столу коню окну полю
Вин. неодуш. = Им. п * -. bạn sử dụng các danh từ như trong được bổ nhiệm
одуш. = Род. п. = Им. п. = Род. п. = Им. п * -. bạn sử dụng danh từ trong các trường hợp sau đây.
Твор. - / Ом /, - / ем / столом конём окном полем
Предл. - / Е / (о) столе (о) коне (об) окне (о) поле2. Им. - / А /, - / я / карта земля сирота
Род. - / Ы /, - / и / карты земли сироты
Дат. - / Е / карте земле сироте
Вин. - / У /, - / ю / карту землю сироту
Твор. - / Ой /, - / ей / картой, -ою землёй, -ёю сиротой, -ою
Предл. - / Е / (о) карте (о) земле (о) сироте


3. Им. -0, - / А / степь путь имя
Род. - / И / степи пути имени
Дат. - / И / степи пути имени
Вин. = Им. па * -. bạn sử dụng các danh từ như trong được bổ nhiệm
Твор. - / Ем /, - / ом / степью путём именем
Предл. - / И / (о) степи (о) пути (об) имени

Tôi hy vọng tôi đã rõ ràng. Đừng quên, đó là trong bất kỳ languge, luôn có một số trường hợp ngoại lệ của quy tắc chung trong tiếng Nga, nhưng bạn luôn luôn có thể xóa nghi ngờ của bạn bằng cách sử dụng một từ điển.

Chúc may mắn trong du học!

Các chủ đề liên quan:

Comments

Filter by Language:
 1  1  2  1  1 All