Hulp

NEW ARTICLE

'Hoe Russiese gevalle te gebruik?'Daar is 6 volledige gevalle en 3 'opgeneem' gevalle in Russies:

1. Nominativ \ Именительный dui die onderwerp van 'n werkwoord: Ons het gegaan na die winkel. \ Мы * были в магазине (Им.п: Мы)
2. Genitiv \ Родительныйwhich vergelykbaar met Engels se tweede naamval en voorsetsel van, dui die besitter van 'n ander naamwoord: John se * boek was op die table.The bladsye van die boek het geel. \ Книга Ивана * была на столе. Страницы 'этой книги' стали жёлтыми. (Им.п. Иван, эта книга)
3. Dativ \ Дательный dui die indirekte voorwerp van 'n werkwoord: Die klerk het ons * n afslag \ Клерк дал нам * скидку.. (Им.п. скидка)
4. Akkusative \ Винительный dui die direkte voorwerp van 'n werkwoord: Die klerk aan ons gedink * \ Клерк запомнил нас *.. (Им п. Мы)
5. Instrumentaal / Ablatief \ Творительный dui op 'n voorwerp gebruik in die uitvoering van 'n aksie: Ons vee die vloer met 'n mop * \ Мы помыли пол тряпкой * (Им п тряпка.)..
6. voorsetselspel \ Предложный is 'n grammatikale geval dat die doel van 'n voorsetsel punte. Ons is nog steeds dink oor ons ouma *. \ Мы всё ещё думаем о нашей бабушке * (им.п. бабушка).


Jy moet die eerste 6 om te praat. Die 3 laaste wat deel is van verbeterde leer van die taal. Net in kennis gestel word dat hulle bestaan.
Eerste van alles, moet jy weet dat jy kan werk met die eerste 6 met naamwoorde, voornaamwoorde en byvoeglike naamwoorde wat in die Russiese het deling deur geslag (3> manlike, vroulike en onsydige), die aantal (2> enkelvoud en meervoud), empatie (2 > grondig en sonder siel), persoonlikheid (2> persoonlike naam of algemene naam) en deklinasie (3 tipes> 1,2,3 tipes).

Oor die deklinasie en fleksie:

7. Locative \ Местный dui op 'n plek: Ons leef in die bos \ Мы живём в лесу (Им.п. лес) - stem van Dativ.
8. vokatief \ Звательный dui op 'n geadresseerde: Annie, is jy al reg? of bloot Hallo, Annie! \ Ань, ты в порядке? или просто Привет, Ань! (Им.п. Аня) - stem van Nominativ
9. delend \ Разделительный dui 'n deel van die voorwerp: Kom ons drink tee * \ Давай выпьем чаю *! (Им.п. чай) - stem van Dativ

Им.п. * = Именительный падеж (nominatief).
1. Sluit manlike en neutrale naamwoorde met die fleksie 0 (vir manlike net) en \ of flexie - / о / -e,
manlike: стол, конь
neutraal: окно, поле

2. Sluit manlike, vroulike en soortname met fleksie - / а / -я
manlike: слуга, юноша
vroulike: карта, земля
algemene (naamwoord wat gebruik kan word vir beide geslagte): сирота. балда

3. Sluit femilile naamwoorde met die fleksie 0 (middel wat geen klinker in Nominatief), en is wat eindig op -ь, -ш, -щ, -ч, - ж

Al hierdie 3 deklinasie het 3 verskillende tipes vokale in die einde van die woord, afhangende van die geval as folows
1. Им. -0, - / О / е стол конь окно поле
Род. - / А /, - / я / стола коня окна поля
Дат. - / У /, - / ю / столу коню окну полю
Вин. неодуш. = Им. п * -. jy gebruik om die naamwoord as in Nominatief
одуш. = Род. п. = Им. п. = Род. п. = Им. п * -. jy gebruik om die naamwoord in die volgende gevalle.
Твор. - / Ом /, - / ем / столом конём окном полем
Предл. - / Е / (о) столе (о) коне (об) окне (о) поле2. Им. - / А /, - / я / карта земля сирота
Род. - / Ы /, - / и / карты земли сироты
Дат. - / Е / карте земле сироте
Вин. - / У /, - / ю / карту землю сироту
Твор. - / Ой /, - / ей / картой, -ою землёй, -ёю сиротой, -ою
Предл. - / Е / (о) карте (о) земле (о) сироте


3. Им. -0, - / А / степь путь имя
Род. - / И / степи пути имени
Дат. - / И / степи пути имени
Вин. = Им. па * -. jy gebruik om die naamwoord as in Nominatief
Твор. - / Ем /, - / ом / степью путём именем
Предл. - / И / (о) степи (о) пути (об) имени

Ek hoop ek is duidelik. Moenie vergeet nie, dat soos in enige languge, is daar altyd 'n paar uitsonderings op die algemene reël in Russies, maar jy kan altyd duidelik jou twyfel deur gebruik te maak van 'n woordeboek.

Sterkte in studing!

Related topics:

Comments