Telugu ➡ Tên ngôn ngữ mẹ đẻ (tên gốc): తెలుగు
➡ Cách gọi khác: Andhra, Tailangi, Telangire, Telegu, Telgi, Tengu, Terangi, Tolangan ("Gentoo")
➡ Ngôn ngữ này được sử dụng trong các nước sau: India
➡ Lessons - తెలుగు

Những câu hỏi

తెలుగు
🙏 How do you say "Please" in Telugu?
2 tuần trước
తెలుగు
🕒 How do you Express the Past in Telugu?
September 2022
తెలుగు
✅❌ How do you say "Yes" and "No" in Telugu?
August 2022
తెలుగు
Can anyone teach me telugu? I will teach you Tamil...
July 2022
తెలుగు
Resource List for Learning Telugu
June 2022
తెలుగు
🕒 How do we Express the Future in Telugu?
May 2022
తెలుగు
🙏 How do you say "thank you" in Telugu?
April 2022
తెలుగు
💕 How do you say "I love you" in Telugu?
February 2022
తెలుగు
🤗 How do you say "hello" in Telugu?
January 2022

Thành viên