Telugu

Tên ngôn ngữ mẹ đẻ (tên gốc): తెలుగు
Cách gọi khác: Andhra, Tailangi, Telangire, Telegu, Telgi, Tengu, Terangi, Tolangan ("Gentoo")
Ngôn ngữ này được sử dụng trong các nước sau: India
Thành viên
 • SC963f profile picture
 • CorpAmis profile picture
 • vinaykrishnach profile picture
 • sweetgemini2436 profile picture
 • 4uvamsikrishna profile picture
 • mohanakrishna profile picture
 • nagesh profile picture
 • wikalp profile picture
 • vikalp profile picture
 • lovestotravel profile picture
 • Kiranmai profile picture
 • koenig profile picture
 • saikanththota profile picture
 • ankithasiri profile picture
 • Anwarshah profile picture
 • umasankarvkn profile picture
 • santhosh1967 profile picture
 • livido profile picture
 • ibbukhan profile picture
 • satya_80 profile picture
 • ramu14125 profile picture
 • Rukmangatha profile picture
 • vijayarani profile picture
 • krishna508 profile picture
 • svasista profile picture
 • vijju profile picture
 • vantapati profile picture