Telugu ➡ Native language names (autonyms): తెలుగు
➡ Other names for this language: Andhra, Tailangi, Telangire, Telegu, Telgi, Tengu, Terangi, Tolangan ("Gentoo")
➡ Kjo gjuhë flitet në këto shtete: India
➡ Lessons - తెలుగు