Telugu Rodilá jazyková jména (autonyma): తెలుగు
Jiné názvy pro tento jazyk: Andhra, Tailangi, Telangire, Telegu, Telgi, Tengu, Terangi, Tolangan ("Gentoo")
Tímto jazykem se hovoří v následujících zemí: India