Telugu ➡ Rodilá jazyková jména (autonyma): తెలుగు
➡ Jiné názvy pro tento jazyk: Andhra, Tailangi, Telangire, Telegu, Telgi, Tengu, Terangi, Tolangan ("Gentoo")
➡ Tímto jazykem se hovoří v následujících zemí: India
➡ Lessons - తెలుగు

Členové