Telugu Native language names (autonyms): తెలుగు
Ibang Pangalan para sa Wikang ito Andhra, Tailangi, Telangire, Telegu, Telgi, Tengu, Terangi, Tolangan ("Gentoo")
Ang wikang ito ay ginagamit sa mga sumusunod na mga bansa: India