Telugu ➡ Rodzime nazwy języków (autonimy) తెలుగు
➡ Inne nazwy tego języka: Andhra, Tailangi, Telangire, Telegu, Telgi, Tengu, Terangi, Tolangan ("Gentoo")
➡ W tym języku mówi się w następujących krajach: India
➡ Lekcje - తెలుగు

Pytania

Członkowie