Telugu Rodzime nazwy języków (autonimy) తెలుగు
Inne nazwy tego języka: Andhra, Tailangi, Telangire, Telegu, Telgi, Tengu, Terangi, Tolangan ("Gentoo")
W tym języku mówi się w następujących krajach: India