Telugu ➡ Native language names (autonyms): తెలుగు
➡ Andra namn för det här språket: Andhra, Tailangi, Telangire, Telegu, Telgi, Tengu, Terangi, Tolangan ("Gentoo")
➡ De språks som talas i dessa länder: India
➡ Lektioner - తెలుగు

Frågor

Medlemmar