Telugu Native language names (autonyms): తెలుగు
Andra namn för det här språket: Andhra, Tailangi, Telangire, Telegu, Telgi, Tengu, Terangi, Tolangan ("Gentoo")
De språks som talas i dessa länder: India