Telugu Anadil isimleri (gerçek isimler): తెలుగు
Bu dil için diğer isimler: Andhra, Tailangi, Telangire, Telegu, Telgi, Tengu, Terangi, Tolangan ("Gentoo")
Bu ülkelerde konuşulan dil: India