Telugu ➡ Native language names (autonyms): తెలుగు
➡ Altres noms per aquesta llengua: Andhra, Tailangi, Telangire, Telegu, Telgi, Tengu, Terangi, Tolangan ("Gentoo")
➡ Aquesta llengua es parla als països següents: India
➡ Lliçons - తెలుగు

Preguntes

Membres