Telugu Native language names (autonyms): తెలుగు
Altres noms per aquesta llengua: Andhra, Tailangi, Telangire, Telegu, Telgi, Tengu, Terangi, Tolangan ("Gentoo")
Aquesta llengua es parla als països següents: India