Telugu ➡ Nazivi maternjih jezika (autonimi): తెలుగు
➡ drugi nazivi za ovaj jezik Andhra, Tailangi, Telangire, Telegu, Telgi, Tengu, Terangi, Tolangan ("Gentoo")
➡ Jezik koji se govori u tim zemljama: India
➡ Lessons - తెలుగు

Članovi