Spanish Anadil isimleri (gerçek isimler): Español / Castellano
Bu dil için diğer isimler: Castilian, Español, Castellano, Castillan, Espagnol
Bu ülkelerde konuşulan dil: Spain