Spanish Native language names (autonyms): Español / Castellano
други имена на този език Castilian, Español, Castellano, Castillan, Espagnol
Този език се говори в следните държави Spain