Spanish ➡ Native language names (autonyms): Español / Castellano
➡ Andra namn för det här språket: Castilian, Español, Castellano, Castillan, Espagnol
➡ De språks som talas i dessa länder: Spain
➡ Lektioner - Español / Castellano