Spanish Native language names (autonyms): Español / Castellano
Andra namn för det här språket: Castilian, Español, Castellano, Castillan, Espagnol
De språks som talas i dessa länder: Spain