Spanish

Native language names (autonyms): Español / Castellano
Други називи за овај језик су: Castilian, Español, Castellano, Castillan, Espagnol
Језици који се говоре у овим државама су: Spain
Питања

Español
I Want to learn Spanish and teach you Hebrew
3 дана
Español
How it help to learn me spanish
6 дана
Español
Hi guys!) Recommend me an app every day Spanish wo...
2 пре неколико недеља
Español
¿Cuantas significaciónes el verbo ”tomar” tiene?...
3 пре неколико недеља
Español
Grammar Books Suggestions
3 пре неколико недеља
Español
What Spanish should you choose?
3 пре неколико недеља
Español
Hi guys!)
4 пре неколико недеља
Español
Hi, I would like to learn Spanish from begining. A...
4 пре неколико недеља
Español
Habláis tan alto, les estáis molestando a todos y ...
4 пре неколико недеља