Spanish Native language names (autonyms): Español / Castellano
Други називи за овај језик су: Castilian, Español, Castellano, Castillan, Espagnol
Језици који се говоре у овим државама су: Spain